Twojecieplo Twojecieplo Twojecieplo
Z jakich dotacji na pompę ciepła możesz skorzystać? Jaka jest wysokość poszczególnych dotacji? Na jakie produkty poza pompą ciepła można otrzymać dofinansowanie?  

Znajdziemy sprawdzonego dostawcę pomp ciepła oraz fotowoltaiki, który pomoże Ci uzyskać dofinansowanie do Twojej inwestycji! 

Frame 3 Frame 3 Frame 3

Ceny opału rosną lawinowo!  

Najlepszym sposobem na obniżenie kosztów związanych z montażem pomp ciepła jest skorzystanie z dofinansowania. W Polsce dostępnych jest kilka programów wsparcia finansowego dla tych ekologicznych źródeł energii, w tym popularne programy Czyste Powietrze, Mój Prąd i Moje Ciepło. Każdy z tych programów oferuje dotację na różnych warunkach, różnią się kwotą wsparcia oraz zakresem inwestycji.
My znajdziemy dla Ciebie wykonawcę, który jednocześnie doradzi Ci, jaki program będzie dla najbardziej opłacalny

Czyste Powietrze

Planujesz wymienić swoje stare źródło ciepła na nowe, ekologiczne i oszczędne w eksploatacji? Skorzystaj z możliwości dofinansowania z programu "Czyste Powietrze", który wspiera termomodernizację domów i oferuje wsparcie finansowe na pompy ciepła. Dla beneficjentów dostępne są 3 poziomy dofinansowań, zależne od kryteriów dochodowych.  

Dotacja na najpopularniejszy tym pompy ciepła powietrze-woda może wynosić do:
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
19 400 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
28 100 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
35 200 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania
Dodatkowo można ubiegać się o wsparcie na mikroinstalację fotowoltaiczną - do 6 000 zł w poziomie podstawowym, do 9 000 zł w podwyższonym i do 15 000 zł w najwyższym poziomie dofinansowania. 

Warunkiem jest wymiana starego “kopciucha” na paliwo stałe oraz spełnienie kryteriów dochodowych (roczny dochód do 135 tys. zł). Dotacja przeznaczona jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Zblizenie na pompe ciepla poza domem Zblizenie na pompe ciepla poza domem Zblizenie na pompe ciepla poza domem
Img 1 Img 1 Img 1

Mój Prąd 5.0

Program skierowany jest do osób fizycznych, którzy rozliczają się w nowym systemie net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD. Maksymalne wsparcie to aż 58 000 zł. 

Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych obowiązuje na:
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
mikroinstalację fotowoltaiczną do 7 000 zł, 
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
magazyn ciepła do 5 000 zł,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
gruntową pompę ciepła – do 28 500 zł,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej do 19 400 zł,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
pompę ciepła powietrze/woda do 12 600 zł,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
pompę ciepła powietrze/powietrze do 4 400 zł,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
magazyn energii elektrycznej do 16 000 zł,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
system zarządzania energią HEMS/EMS do 3 000 zł,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
kolektory słoneczne c.w.u.do 3 500 zł.
Mój Prąd 5.0 obok fotowoltaiki współfinansuje pompy ciepła, magazyny energii, HEMS oraz kolektory słoneczne.

Ważne - w programie Mój Prąd 5.0 w odróżnieniu od Czystego Powietrza nie obowiązują kryteria dochodowe. 

Moje Ciepło

Program Moje Ciepło zapewnia wsparcie finansowe na zakup i montaż pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczył aż 600 milionów złotych na ten cel! Wsparcie wynosi od 7 000 zł na pompę ciepła powietrze-woda do 21 000 zł na model gruntowy.

Oto najważniejsze informacje dotyczące programu Moje Ciepło 
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje zakupy i inwestycje od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku.
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
Wsparcie finansowe przysługuje jedynie właścicielom nowych budynków mieszkalnych.
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
Warunkiem uzyskania wsparcia jest osiągnięcie podwyższonego standardu energetycznego budynku, czyli wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) wynoszącej maksymalnie 63 kWh/m2*rok dla wniosków składanych w 2022 roku oraz 55 kWh w kolejnych latach.
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji do 30% albo do 45% (dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny) kosztów kwalifikowanych od 7do 21 tys. zł w zależności od rodzaju urządzenia.
Frame 2 Frame 2 Frame 2
Foto2 Foto2 Foto2

Ulga termomodernizacyjna

Jeśli planujesz przeprowadzić modernizację swojego domu poprzez zakup np. pompy ciepła, fotowoltaiki czy magazynu energii, możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Ta ulga pozwala odliczyć pewną część kosztów modernizacji od dochodu (w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT) lub od przychodu (w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek:
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
według skali podatkowej (12% - mogą otrzymać do 6 360 zł zwrotu podatku lub 32% - do 16 960 zł zwrotu),
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
według 19% stawki podatku liniowego - do 10 070 zł zwrotu,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
W ramach ulgi termomodernizacyjnej właściciel budynku jednorodzinnego może maksymalnie odliczyć koszty na kwotę 53 000 zł. Ulga łączy się z innymi dotacjami, przy czym odliczeniu podlegają koszty pomniejszone o uzyskaną dotację. 

Pompa ciepła z fotowoltaiką - pełna kontrola nad rachunkami

Pompa ciepła by działać, potrzebuje energii elektrycznej. Od tego, skąd ją pozyskamy, zależy to, jak bardzo opłacalna okaże się cała inwestycja. Połączenie pompy ciepła i fotowoltaiki to najkorzystniejsze rozwiązanie. Darmowa energia ze słońca zasilająca pompę ciepła obniży rachunki do minimum, a także znacząco przyspieszy zwrot inwestycji. Fotowoltaika i pompa ciepła to połączenie które Ci się opłaci!

Dostępne dotacje na zestaw fotowoltaika z pompą ciepła:
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
Mój Prąd - do 25 400 zł,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
Czyste Powietrze - 25 400 zł do 50 200 zł (w zależności od poziomu dofinansowania).
Frame 4 (1) Frame 4 (1) Frame 4 (1)

Znajdziemy sprawdzonego dostawcę pomp ciepła oraz fotowoltaiki, który pomoże Ci uzyskać dofinansowanie. 

Pomogliśmy już ponad dwóm tysiącom rodzin i firm w całej Polsce w wyborze sprawdzonego dostawcy fotowoltaiki, teraz pomagamy również przy wyborze instalatora pomp ciepła. Rekomendujemy wyłącznie w 100% wiarygodne firmy. Sprawdź! 
AdobeStock 171306029 1 AdobeStock 171306029 1 AdobeStock 171306029 1
Twojprad 2 Twojprad 2 Twojprad 2
Wszelkie prawa zastrzeżone dla ŚwiatOZE.pl